เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง