เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ซอยบางปรง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง