เรื่อง เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมการปะชุมสภาท้องถิ่น
เรื่อง ผลการประกวดหนูน้อยมุสลิม งานวันฮารีรายอ มุสลิมสัมพันธ์ ๕๘
เรื่อง ระเบียบการประกวดวงดนตรีสากลงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง ระเบียบการประกวดธิดาขนมลา งานประเพณีเดือนสิบ (วันขนมลา) ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดการวันฮารีรายอ ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดปั่นจักรยาน รณรงค์ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน
เรื่อง การจัดเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดวันจ่ายตลาดเดือนสิยเทศกาลสารทไทย ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดวันจ่ายตลาดเดือนสิบเทศกาลสารทไทย ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง ระเบียบเทศบาลเมืองปากพนัง ว่าด้วย การแข่งขันฟุตซอล "ปากพนังคัพ" ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (วันขนมลา) ครั้งที่ ๒๑
เรื่อง ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ การประเมินโครงการงอกงามทุกความคิด พัฒนาชีวิตด้วยการอ่าน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง๒
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
เรื่อง จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถังขยะในเขตเทศบาล วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่องสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากพนัง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ
เรื่อง กำหนดการกิจกรรมรณรงค์สร้างชุมชนจักรยานและประชุมเชิงปฎิบัติการ ปั่นจักยานเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดการกิจกรรมเดินวิ่งปั่นจักยานเพื่อสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
เรื่อง กำหนดการงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดการงานประเพณีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง หยุดจ่ายน้ำวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำ
เรื่อง สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน "เทศบาลเมืองปากพนังเกมส์" ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร
เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่องการพ่นเคมีกำจัดยุงภายในเขตเทศบาล
เรื่องผลการประกวดสาวงามหมี่ผัด (เมื่อวันวาน)
เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปา
เรื่อง วิธีปฏิบัติการใช้ศูนย์เครื่องออกกำลังกายในร่วม (Fitness) เทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง กำหนดการกิจกรรมปั่นจักรยาน 2 ฝั่งคลอง
เรื่อง กิจกรรมปั่นจักรยาน 2 ฝั่งคลอง
เรื่อง กำหนดการงานเทศกาลผัดหมี่และของดีเมืองปากพนัง
เรื่อง ขอปิดเส้นทางการจราจรและห้ามจอดรถยนต์บนถนนเป็นการชั่วคราว
เรื่อง ฟังผลและรับแว่นตาในโครงการคัดกรองโรคตาและตรวจวัดสายตา
เรื่อง การจัดระเบียบสุนัขเพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัด
เรื่อง กำหนดการแข่งขันซุปเปอร์มินิมาราธอน "เฉลิมฉลอง ๑๑๐ ปี ปากพนัง"
เรื่อง กำหนดการจัดงานเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า(วันวิสาขบูชา) วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน "เทศบาลปากพนังเกมส์" วันจันทร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประกวดผัดหมี่เมืองนัง (งานเทศกาลผัดหมี่ของดีเมืองปากพนัง)
เรื่อง ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมตรวจคัดกรองโรคตาและตรวจวัดตา
เรื่อง กำหนดการจำหน่ายข้าวสาร วันที่ 23 เมษายน 2558
เรื่อง กำหนดกิจกรรมรณรงค์สร้างชุมชนจักยานอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๗
เรื่องกิจกรรม งาน แลต้า...เมืองนัง 
เรื่อง กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์ปากพนัง ประจำปี ๒๕๕๘  
เรื่อง สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากพนัง ปรับอัตราดอกเบี้ย 
เรื่องกำหนดการงานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๕๘  
เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬฟุตบอล "หู่ล่องคัพ" ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๘ 
เรื่อง โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย  
เรื่องกำหนดการ การจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรรพระสงฆ์ ณ บริเวณศาลาประชาสันต์เทศบาลเมืองปากพนัง 
เรื่อง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการ โครงการคนดีวิถีไทย (กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน)
เรื่อง ขอเชิญร่วม "ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทำบุญไหว้พระ ๙ วัด"ี
เรื่อง ขอนำส่งนักเรียนเข้ารับรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี
เรื่อง สรุปผลการประกวดหนูน้อยตรุษจีน งานประเพณีวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง การให้บริการการรับยื่นแบบ และรับชำระเงินค่าภาษีในช่วงเวลาพักกลางวัน
เรื่องขอเชิญผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมอาหารปลอดถัยเมืองนังในงานตรุษจีน 2558
เรื่อง โครงการรักษ์แม่น้ำปากพนัง จัดกิจกรรมการแลกน้ำมันพืชใช้แล้ว
เรื่องรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เรื่องระเบียบการสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เรื่องระเบียบการสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง (ฝั่งตะวันตก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดการจัดงานรถคลาสิคท่องเที่ยว ปันน้ำใจให้น้องอำเภอปากพนัง ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง ระเบียบการประกวดหนูน้อยตรุษจีน (China Kids) 2558
เรื่อง กำหนดการงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2558
เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ กลุ่มอายุ ๒๐-๕๐ ปี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำปี
เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.๒๕๕๘
เรื่องกำหนดการจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อจะได้ลดรายจ่าย คืนความสุขให้แก่ประชาชน
เรื่อง การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันปีใหม่
เรื่อง ปิดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และแผนการดำเนินงาน ประจำ ๒๕๕๘
เรื่อง "คืนความสุขให้ผู้มีปัญหาทางสายตา" ขอเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง์
เรื่อง กำหนดการจัดงานเทศกาลวันคริสตมาส ประจำปี ๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เวทีกลางศาลาประชาสันต์
เรื่อง กำหนดการจัดงานประกวดร้องเพลงและประกวดวงดนตรี "ร้อง... บอกรักพ่อ"วันที่ 6-7 ธันวาคม 2557
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
 
เรื่อง เทศบาลเมืองปากพนัง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล
เรื่อง กำหนดการกิจกรรมเดินวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เรื่อง ระเบียบการประกวดร้องเพลงและประกวดวงดนตรี "ร้อง...บอกรักพ่อ"
เรื่อง กิจกรรมรณรงค์สร้างชุมชนจักรยานสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๔ "ปั่นจักรยานบำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดฝั่งตะวันตก"...
เรื่อง ผลการประกวดวาดภาพระบายสี บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด...
เรื่อง ผลการคัดเลือกยุวกาชาติดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗...
เรื่อง สรุปผลการการประกวด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
 
เรื่อง กำหนดการงานลอยกระทงประจำปี 2557
เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เรื่อง ระเบียบการประกวดกระทงชุมชน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ "ลิกอร์เกมส์"
เรื่อง การพ่นเคมีกำจัดยุงภายในเขตเทศบาล ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557
เรื่อง ระเบียบการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง ระเบียบการประกวดการประดิษฐ์กระทงนักเรียน งานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลลากพระและแข่งขันเรือเพรียวฯ ปากพนัง ๕๗
เรื่อง ผลการประกวดหนูน้อยมุสลิม งานวันฮารีรายอมุสลิมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เรื่อง กำหนดการพิธีเปิดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ฯ ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการงานประเพณีวันฮารีรายอ ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการประกวดอาหารสืบสานตำนานเมืองนัง มหกรรมอาหารปลอดภัยเมืองนัง (ฟู้ดแฟร์) ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการแข่งขันฟุตซอล "ปากพนังคัพ" ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการประกวดกิจกรรม ในงานประเพณีเดือนสิบ (วันขนมลา) ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง ระเบียบเทศบาลเมืองปากพนังว่าด้วยการประกวดแข่งขันวงดนตรีสากล งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง ระเบียบการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานประเพณีลากพระแข่งขันเรือเพรียวฯ ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง โปรแกรมการแข่งขัน("ปากพนังคัพ")ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง ระเบียบและกติกาเทศบาลเมืองปากพนังว่าด้วยการแข่งขันเรือเยาวชนและเรือแม่บ้านงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว เทศบาลเมืองปากพนัง ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง ระเบียบการประกวดเรือชุด งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง ระเบียบการชุมนุมและประกวดเรือพระ งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง ระเบียบข้อบัคงและกติกาเทศบาลเมืองปากพนัง ว่าด้วยการแข่งขันเรือเพรียวฯ ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง กิจกรรมงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ฯ ประจำปี ๒๕๕๗๗
 
เรื่อง ขอเชิญร่วมสืบสานตำนานเมืองปากพนังกับมหกรรมอาหารปลอดภัยเมืองนัง (ฟู้ดแฟร์)
เรื่อง กำหนดวันจ่ายตลาดเดือนสิบเทศกาลสารทไทย ประจำปี ๒๕๕๗
 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ รับรางวัลการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑
เรื่อง กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (วันขนมลา) ครั้งที่ ๒๐
เรื่อง สรุปผลการแข่งขันกีฑา (เทศบาลปากพนังเกมส์) ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี "เทศบาลคัพ" ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการเดินวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทิดพระเกียรตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการงานประเพณีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
 
เรื่อง สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ในการแข่งันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในกีฬาเทศบาลปากพนังเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง เดือนรอมฎอน ปีนี้ ตรงกับวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปากพนัง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง การพ่นเคมีกำจัดยุงภายในเขตเทศบาล
เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)" ปี ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "หูล่องคัพ" ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ
เรื่อง ขอเชิญชม การแข่งขันชกมวยไทย "ศึกดาวรุ่งเมืองปากพนัง"
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการจัดงาน "วันเทศบาล" วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับ วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557  
เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
เรื่อง การพ่นเคมีกำจัดยุงภายในเขตเทศบาล(มีนาคม)
เรื่อง การพ่นเคมีกำจัดยุงภายในเขตเทศบาล
เรื่อง การให้บริการการรับยื่นแบบ และรับชำระเงินค่าภาษี ในช่วงเวลาพักเวลากลางวัน
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประกวดหนูน้อยตรุษจีน (China Kids)
เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เรื่อง ระเบียบการประกวดหนูน้อยตรุษจีน (China Kids)
เรื่อง การจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการจัดงานเทศกาลวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการจัดงานวันปีใหม่ ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดการจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๕๖
เรื่อง กำหนดการการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
 
 
ย้อนหลัง